Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси