Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси