Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси