Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси