Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси