Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси