Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси