Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси