Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси