Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси