Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси