Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси