Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси