Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси