Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси