Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси