COVID-19

ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020
13.03.2020
ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020

Заповеди на Министерство на здравеопазването
13.03.2020
ЗАПОВЕД-РД-01-124ЗАПОВЕД-РД-01-130ЗАПОВЕД-РД-01-131ЗАПОВЕД-РД-01-139ЗАПОВЕД-РД-01-140ЗАПОВЕД-РД-01-143ЗАПОВЕД-РД-01-154Препратка към сайта на Министерство на здравеопазването

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси