Образование

Дата на публикуване: 24.01.2012 00:00
21.02.2023г - Заповед за работни заплати на директорите на ДГ от 01.01.2023 г.

Таблица бюджет за училища 2023


Таблица бюджет за детски градини 2023

06.03.2023 г. - Заповед № 064/02.03.2023 г. относно: Утвърждаване на формули и правила за разпределение и промяна в разпределението на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджет /ПРБ/ по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование (училища и детски градини) за 2023 година и приложения

18.05.2022г - Заповед за работни заплати на директорите на ДГ считано от 01.04.2022 г.

Таблица бюджет за училища


Таблица бюджет за детски градини

29.03.2022 г. - Заповед № 056/28.03.2022 г. относно: Утвърждаване на формули и правила за разпределение и промяна в разпределението на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджет /ПРБ/ по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование (училища и детски градини) за 2022 година и приложения

21.02.2022г - Заповед за работни заплати на директорите на ДГ до 03.2022 г.

22.02.2021г. - 
Заповед №046/15.02.2021г. относно: Утвърждаване на формули и правила за разпределение и промяна в разпредението на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджет /ПРБ/ по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование /училища и детски градини/ за 2021г. и ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица бюджет за детските градини

Таблица бюджет за училищата в община Бойчиновци

25.02.2020г. - Заповед №035/28.01.2020г. относно: Утвърждаване на формули и правила за разпределение и промяна в разпредението на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджет /ПРБ/ по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование /училища и детски градини/ за 2020г. и ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица бюджет за детските градини

Таблица бюджет за училищата в община Бойчиновци


12-02-2019г. - Заповед №072/12.02.2019г. относно: Утвърждаване на правила за определяне на работни заплати на директорите на общинските детски градини за 2019 год. и ПРИЛОЖЕНИЕ

11-02-2019г. - Заповед №053/08.02.2019г. относно: Утвърждаване на формули и правила за разпределение и промяна в разпредението на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджет /ПРБ/ по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование /училища и детски градини/ за 2019г. и ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица бюджет за детските градини


Таблица бюджет за училищата в община Бойчиновци

Формули и правила за разпределение на средствата за образование за 2018г.

ЗАПОВЕД №539 ОТ 11.10.2107 Г. ОТНОСНО ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА 2017 ГОДИНА


ЗАПОВЕД №129 ОТ 21.03.2107 Г. ОТНОСНО ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА 2017 ГОДИНА


ЗАПОВЕД №183
от 12.04.2016г. ОТНОСНО: Утвърждаване на правила за определяне на основните работни заплати на директорите на общинските целодневни детски градини и обединени детски заведения за 2016 година, съгласно приложението, неразделна част от Заповедта.


Разпределение на средства по ЕРС за училища за 2017г.

Разпределение на средства по ЕРС за детски градини за 2017г.


ПРАВИЛА за разпределение по единни разходни стандарти за дейност общообразователни училища 2010 г.

Формули и правила за разпределение на средствата за образование за 2011 г.

Териториална организация на образованието (04.2009г.)

Училища

В община Бойчиновци функционират:
- 2 Средни училища;
- 3 Основни училища;
- 1 Професионална гимназия;


Училищата са разположени, както следва:
- СУ “Васил Левски” в град Бойчиновци;
- СУ ”Св.св. Кирил и Методий” в село Лехчево;
- ОУ “Вл. Минчев” в село Владимирово
- ОУ “ Христо Ботев” в село Мърчево;
- ОУ “Отец Паисий” в село Мадан;
- ПГ по транспорт “Вл. Минчев” в село Владимирово;

Детски заведения

Предучилищното възпитание е организирано в общо 6 заведения, от които:
- 6 Детски градини, 2 от които с яслени групи към тях


Заведенията са разположени, както следва:
- в град Бойчиновци - ДГ “ Звънче”;
- в село Портитовци - ДГ “ Щурче”;
- в село Мърчево - ДГ ” Зора”;
- в село Лехчево - ДГ “ Звездица” с яслена група;
- в село Владимирово- ДГ “ Вълшебен свят” с яслена група;
- в село Мадан - ДГ “ Щастливо детство”.

Общият брой на децата, ползващи се от детските заведения е около 255

Кадрова обезпеченост

Персоналът, зает в системата на образованието, наброява 130,5 щатни бройки, разпределен както следва:
Училища:
- Педагогически персонал –59,5 бр.,
- От тях с висше образование - 55,5 бр.
- Помощен персонал - 22,5 бр.


Предучилищни заведения:
- Педагогически персонал – 21 бр.
- от тях с висше образование - 20 бр.
- Помощен персонал - 27,5 бр.

Потърсете в сайта