РЕГИСТРИ 2017

Дата на публикуване: 11.09.2017 11:21
Регистър на становищата 2017

Регистър на у-ния за въвеждане в експлоатация 2017

РЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИТЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ мандат 2015-2019 година

РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация за 2017 година в община Бойчиновци

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

Регистър на категоризираните обекти в община Бойчиновци

РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРСКИ ПРАКТИКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Регистър на кучетата на територията на град Бойчиновци

РЕГИСТЪР НА ПЧЕЛИНИТЕ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ - НОЕМВРИ 2017

РЕГИСТЪР НА КОНЦЕСИИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

РЕГИСТЪР ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

---

Държавен план-прием на ученици в ПГТ Вл. Минчев с. Владимирово, общ. Бойчиновци, обл. Монтана

РЕГИСТЪР на издадените карти за паркиране за хора с увреждания

регистър на недвижимите културни ценности

Регистър на Социални институти и услуги

РЕГИСТЪР НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

Списък на училища, детски градини

--

РЕГИСТЪР НА ЯЗОВИРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

--

Регистри на търговските дружества с общинско участие

Регистър на даренията

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

09-10-2017

регистър на одобрени ПУП 2017 - Бойчиновци

регистър на разрешенията за строеж 2016-2017 - Бойчиновци

10-10-2017

Регистър на общинските детски градини на територията на община Бойчиновци

Наименование Брой тегления
РЕГИСТЪР ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩ. УЧАСТИЕ.xlsx 232 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩ. УЧАСТИЕ.xlsx"

Потърсете в сайта