РЕГИСТРИ 2018

Дата на публикуване: 16.01.2018 08:45
Регистър на одобрени ПУП 2018 - Бойчиновци - 01

23-02-2018г. - регистър на разрешенията за строеж 2018

23-02-2018г. - регистър на становищата 2018

23-02-2018г. - Регистър на кучетата на територията на община Бойчиновци - 2018

14-05-2018г. - РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация за 2018 година в община Бойчиновци

23-05-2018г. - РЕГИСТЪР на одобрени ПУП 2018 към 23.05.2018г

23-05-2018г. - РЕГИСТЪР на разрешенията за строеж 2018 към 23.05.2018г

23-05-2018г. - РЕГИСТЪР на становищата 2018 към 23.05.2018г

04-06-2018г. - Регистър на одобрени ПУП 2018; Регистър на разрешенията за строеж 2018; Регистър на становищата 2018

28-06-2018г. - ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗУТ НА АКТОВЕТЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ - ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2018г.

28-06-2018г. - ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗУТ НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2018 г.

28-06-2018г. - ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗУТ НА РЕШЕНИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ - ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2018 г.

18-07-2018г. - РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация за 2018 година в община Бойчиновци

27-09-2018г. - РЕГИСТЪР на одобрени ПУП 2018 към 27.09.2018г

27-09-2018г. - РЕГИСТЪР на разрешенията за строеж 2018 към 27.09.2018г

27-09-2018г. - ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗУТ НА ИЗДАДЕНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ- ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2018 към 27.09.2018г

12-11-2018г. - РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация за 2018 година в община Бойчиновци

28-11-2018г. - ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗУТ НА АКТОВЕТЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ - ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2018г.

28-11-2018г. - ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗУТ НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2018 г.

28-11-2018г. - ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗУТ НА РЕШЕНИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ - ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2018 г.

28-11-2018г. - ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗУТ НА ИЗДАДЕНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ- ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2018 г.


Потърсете в сайта