ОПР 2007-2013г.

Дата на публикуване: 21.01.2012 13:52
Общински план за развитие 2007-2013 год.


Планът за развитие на община Бойчиновци обхваща периода 2007- 2013 г. Същият е разработен в съответствие със Закона за регионално развитие и Стратегията за икономическо стабилизиране и развитие на общината, спазвайки основните принципи на регионалната политика на Република България в процеса на интеграция към Европейския съюз на представителите на местната власт.

Цeлия план можете да прочетете тук.


Потърсете в сайта