ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

Дата на публикуване: 24.03.2021 16:09

22.04.2021 г. - Писмо с Изх. № 1397/22.04.2021 г. на РИОСВ - Монтана за приемане на обобщената справка като съответстваща на поставените условия в Решение № МО 20 - ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на ПИРО на община Бойчиновци за периода 2021 - 2027 г.

21.04.2021 г. - План за интегрирано развитие на община Бойчиновци за периода 2021 - 2027 г., след корекции, съгласно Решение № МО 20 - ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

21.04.2021 г. - Обобщена справка за съответствието на Плана за интегрирано развитие на община Бойчиновци 2021 - 2027 г. с условията на Решение № МО 20 - ЕО/2021 г. на РИОСВ - Монтана

20.04.2021 г. - Решение № МО 20 - ЕО/2021 г. за преценяване  на необходимостта от извършване на екологична оценка


Съобщение за обществено обсъждане


План за интегрирано развитие на община
Бойчиновци за периода 2021-2027 г., виж  ТУК.

Формуляр за обратна връзка, виж тук.

Връзка към анкетата

Съобщение

Заповед N 198 от 19.05.2020г.

Потърсете в сайта