Достъп до информация
ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФРОРМАЦИЯ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. Обн. Държавен вестник, брой 98 от 13 декември 2011 г.
На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация относно определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на работа в Общинска администрация Бойчиновци за приложение на Закона за достъп до обществена информация (ПРИЛОЖЕНИЯ)

Отговорен служител за работа по Закона за достъп до обществена информация

СПИСЪК на категориите информация подлежаща на публикуване на интернет страницата на община Бойчиновци

СПИСЪК на категориите информация подлежаща на публикуване на интернет страницата на община Бойчиновци 2019

ОТЧЕТ
за работата на община Бойчиновци по Закона за достъп до обществена информация през 2013г.

ОТЧЕТ за работата на община Бойчиновци по Закона за достъп до обществена информация през 2014г.

ОТЧЕТ за работата на община Бойчиновци по Закона за достъп до обществена информация през 2015г.

ОТЧЕТ за работата на община Бойчиновци по Закона за достъп до обществена информация през 2016г..

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси