Други документи
Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2019 Г. НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ/ 2014–2020 Г.
27.05.2020
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси