Решения на ОбС
Решения на ОбС от 2015г.
28.12.2015
22-12-2015г. - Решения на ОбС от №14 до №24

08-12-2015г. - Решения на ОбС от №2 до №13

16-11-2015г. - Решениe на ОбС N1

16-09-2015г. - Решения на ОбС от №527 до №540

09-09-2015г. - Решение на ОбС от №526

18-08-2015г. - Решения на ОбС от №513 до №525

10-07-2015г. - Решения на ОбС от №499 до №512

11-06-2015г. - Решения на ОбС от №491 до №498

11-06-2015г. - Решения на ОбС №490

13-05-2015г. - Решения на ОбС от №477 до №489 ...тук

24-04-2015г. - Решения на ОбС от №475 и №476 ...тук

02-04-2015г. - Решения на ОбС от №454 до №474 ...тук

20-02-2015г. - Решения на ОбС от №447 до №453 ...тук

06-02-2015г. - Решения на ОбС от №432 до №446 ...тук
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси