Местоположение

Дата на публикуване: 16.01.2012 00:00


Община Бойчиновци е разположена в северозападна България в централната част на област Монтана. На запад граничи с община Монтана, на юг и югоизток с община Криводол и на север с общините Вълчедръм и Хайредин.

Територията й се пресича от средното течение на река Огоста и долното течение на река Ботуня.

Територията на общината 307 321 дка в т.ч. фонд населени места 16 358 дка, селскостопански фонд 263 243 дка, горски фонд 21 596 дка и територии със специфичен режим на ползване, а именно водни площи, територии за транспорт и инфраструктура 6 124.

Средната надморска височина е 138,7 м.

  1. Местоположение - Текуща страница
  2. Декларации и регистри по ЗПКОНПИ
  3. История

Потърсете в сайта