Декларации и регистри по ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 11.02.2016 13:41
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в община Бойчиновци 2021г.

Декларации по Чл. 12, т.1 и във връзка с Чл.5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - служители


Декларации по Чл. 12, т.1 и във връзка с Чл.5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - съветници

Декларации по Чл. 12, т.1 и във връзка с Чл.5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - допълнение


Декларации по Чл. 12, т.2 и във връзка с Чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - съветници

Декларации по Чл. 12, т.2 и във връзка с Чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2009г.

Декларации по Чл. 12, т.2 и във връзка с Чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2011г.

Декларации по Чл. 12, т.2 и във връзка с Чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2012г.

Декларации по Чл. 12, т.2 и във връзка с Чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2013г.

Декларации по Чл. 12, т.2 и във връзка с Чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2014г.

Декларации по Чл. 12, т.2 и във връзка с Чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2015г.

Декларации по Чл. 12, т.2 и във връзка с Чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2016г.

Декларации по Чл. 12, т.2 и във връзка с Чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2017г.

Декларации по Чл. 35, ал.1, т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2018г.

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в община Бойчиновци 2018г.

ДОКЛАД От Постоянната комисия по ЗПКОНПИ за проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси на лица по ЗПКОНПИ в Община Бойчиновци за 2018г.

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в община Бойчиновци 2019г.

Декларации по ЗПКОНПИ 2019г.

ДОКЛАД От Постоянната комисия по ЗПКОНПИ за проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси на лица по ЗПКОНПИ в Община Бойчиновци за 2019г.

ДОКЛАД От Постоянната комисия по ЗПКОНПИ за проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси на лица по ЗПКОНПИ в Община Бойчиновци за 2020г.

Доклад от Постоянната комисия по ЗПКОНПИ за проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси на лица по ЗПКОНПИ в община Бойчиновци за 2021 г.

Доклад от Постоянната комисия по ЗПКОНПИ за проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси на лица по ЗПКОНПИ в община Бойчиновци за 2022 г.

  1. Декларации и регистри по ЗПКОНПИ - Текуща страница
  2. История
  3. Местоположение

Потърсете в сайта