История

Дата на публикуване: 16.01.2012 00:00
Община Бойчиновци е създадена през 1910 година откъсвайки се от Белотинската и се обособява като самостоятелна такава, в състава на която влизат Бойчиновци, Охрид и Пали лула.

С Указ № 694 от 25.11.1922 година се постановява село Портитовци да се присъедини към община Бойчиновци.До тогава то е било към община Люта.

През 1935 година към общината се присъединява и село Ерден, което до тогава е било самостоятелна община.

По-важни задачи, които общината е решавала през първите години след създаването си са свързани с приемането на общинския бюджет, бюджетите на училищните настоятелства, определяне и събиране на приходите, разпореждане с общинска собственост.

С Указ № 1942 от 04.09.1974 година на ДС на НРБ село Бойчиновци е обявено за град. Със същия указ село Огоста се заличава от списъка на населените места и се присъединява към гр.Бойчиновци като негов квартал.

С Указ № 2296 от 22.12.1978 година на ДС на НРБ се извършват административно-териториално промени, като в Михайловградски откръг, в Бойчиновска община със седалище гр.Бойчиновци се включват населените места: гр.Бойчиновци и селата Ерден, Охрид, Пали лула, Портитовци, Владимирово, Мадан, Мърчево и село Бели брег.

Или с новото административно-териториално деление на страната община Бойчиновци променя границите си, като включва в себе си бившите общини Владимирово, Мърчево, Мадан и село Бели брег.

С Указ 3005 от 06.10.1987 година на ДС на НРБ “За административно-териториални промени в страната” е закрита община Лехчево, която съществува като такава от 1878 година. Към Лехчевската община още през 1878 година е присъединено село Громшин, а няколко години по-късно и село Бели брод. Със създаването на селищните системи се присъединява и село Кобиляк.

През 1987 година след като Лехчево е закрито като община съставните села Лехчево, Громшин, Кобиляк и Бели брод се присъединяват към новоформираната окрупнена община Бойчиновци с център град Бойчиновци. Така населените места на общината нарастват на 13.

В този си вид общината съществува и до днес включваща в състава си 13 населени места, от които 1 – център на общината, 10 кметства и 2 населени места с кметски наместници.

Потърсете в сайта