Постоянни комисии

Дата на публикуване: 22.01.2012 00:00

ПОСТОЯННИ      КОМИСИИ

 

Постоянна комисия по   бюджет, финанси,  общинска  собственост и  икономика

 

         Деян Георгиев – председател       

         Десислав Денков

         Мария Димитрова

         Емил Макариев

         Съботин Кошеджиев

 

Постоянна комисия по икономически, стопански, инвестиционни политики, европейски политики за развитие на местните общности и международно сътрудничество

 

         Десислав Денков – председател

         Тихомир Илиев

         Андрей Тодоров

         Ангел Стоянов

         Росен Русинов

 

Постоянна комисия по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, етнически въпроси и спорт 

 

         Мария Димитрова – председател

         Росен Русинов

         Софрони Захариев

         Ралин Лазаров

         Георги Павлов

 

Постоянна комисия по устройство на територията, нормативна уредба, и околна среда

 

Емил Макариев – председател

Андрей Тодоров

Тихомир Илиев

Георги Павлов

Ангел Стоянов

 

Постоянна комисия по  ЗПКОНПИ

 

Софрони Захариев – председател

Деян Георгиев

Съботин КошеджиевПотърсете в сайта