Дневен ред на заседанията

Дата на публикуване: 15.06.2020 00:00

Дневен ред на заседание на 25.08.2021 г.

Дневен ред на заседание на 23.07.2021 г.

Дневен ред на заседание на 30.06.2021 г.

Дневен ред на заседание на 27.05.2021 г.


Дневен ред на заседание  на 28.04.2021 г.

Дневен ред на неприсъствено заседание на 12.04.2021 г.

Дневен ред на заседание на 24.03.2021 г.


Дневен ред на заседание на 26.02.2021 г.


Дневен ред на извънредно, неприсъствено заседание на 22.02.2021 г.


Дневен ред на заседание на 27.01.2021г.


Дневен ред на извънредно заседание на 11.01.2021г.


Дневен ред на заседание на 26.01.2017


Дневен ред на заседание на 22.02.2017

Дневен ред на заседание на 21.03.2017

Дневен ред на заседание на 05.04.2017

Дневен ред на заседание на 26.04.2017

Дневен ред на заседание на 31.05.2017

Дневен ред на заседание на 28.06.2017

Дневен ред на заседание на 16.08.2017

Дневен ред на заседание на 12.09.2017

Дневен ред на заседание на 31.10.2017

Дневен ред на заседание на 06.12.2017

Дневен ред на заседание на 16.01.2018

Дневен ред на заседание на 31.01.2018

Дневен ред на заседание на 26.02.2018

Дневен ред на заседание на 28.03.2018

Дневен ред на заседание на 25.04.2018

Дневен ред на заседание на 30.05.2018

Дневен ред на заседание на 27.06.2018

Дневен ред на заседание на 02.07.2018

Дневен ред на заседание на 25.07.2018

Дневен ред на заседание на 04.09.2018

Дневен ред на заседание на 27.09.2018

Дневен ред на заседание на 28.11.2018

Дневен ред на заседание на 18.12.2018 - Докладни записки

08-01-2019г. - Извънредно заседание - Докладни записки

Дневен ред на заседание на 31.01.2019

Дневен ред на заседание на 27.02.2019

Дневен ред на заседание на 27.03.2019

Дневен ред на заседание на 24.04.2019

Дневен ред на Извънредно заседание на 30-04-2019г.

Дневен ред на заседание на 31.05.2019

Дневен ред на заседание на 26.06.2019

Дневен ред на заседание на 31.07.2019

Дневен ред на заседание на 29.08.2019

Дневен ред на заседание на 25.11.2019

Дневен ред на заседание на 16.12.2019

Дневен ред на заседание на 15.01.2020

Дневен ред на заседание на 29.01.2020

Дневен ред на заседание на 13.02.2020

Дневен ред на заседание на 05.03.2020

Дневен ред на заседание на 03.04.2020

Дневен ред на заседание на 29.04.2020

Дневен ред на заседание на 22.05.2020

Дневен ред на заседание на 15.06.2020

Дневен ред на заседание на 29.07.2020

Дневен ред на заседание на 23.09.2020

Дневен ред на заседание на 28.10.2020

Дневен ред на заседание на 25.11.2020 г.

Дневен ред на заседание на 23.12.2020 г.


  1. Дневен ред на заседанията - Текуща страница
  2. Правилник
  3. Председател
  4. Общински съветници
  5. Постоянни комисии

Потърсете в сайта