Администрация в кметства

Дата на публикуване: 22.01.2012 00:00
Администрация в кметствата

1. Кметство с.Ерден
- Ст. специалист "Административно обслужване" - Веселина  Петкова

2. Кметство с.Портитовци
- Ст. специалист "Административно обслужване - Ани Дамянова

3. Кметство с.Мърчево
- Ст. специалист "Административно обслужване" - Силвия  Павлова

4. Кметство с.Владимирово
- Ст. специалист "Бюджет и финанси" - Цветана Илиева
- Ст. специалист "Административно обслужване" - Федя Фердинандова

5. Кметство с.Мадан
- Ст. специалист "Бюджет и финанси" - Добринка  Иванова (тел.09513-6160)
- Ст. специалист "Административно обслужване" - Соня  Георгиева (тел.09513-6260)

6. Кметство с.Лехчево
- Ст. специалист "Административно обслужване" - Цветелина  Борисова

7.Кметство с.Громшин
- Специалист "Административно обслужване" - Венцислав Алексиев  1. Администрация в кметства - Текуща страница
  2. Органиграма на общинската администрация
  3. Секретар
  4. Дирекции и отдели

Потърсете в сайта