Транспорт

Дата на публикуване: 24.01.2012 14:55
ТРАНСПОРТ

Пътната мрежа в общината осигурява връзките на национално, регионално и локално равнище.
На територията на общината са изградени и функционират 73,9 км пътища, които по класове са:
- третокласна пътна мрежа - 59, км
- общинска пътна мрежа – 20,4 км

Обслужването на населението се осъществява от железопътен и автобусен транспорт.
Град Бойчиновци е важен железопътен възел в района, свързващ общината и областния център с гр.Видин и гр.София. Пет от населените места – Бойчиновци, Мърчево, Охрид, Пали лула и Ерден са обхванати от жп мрежата.

Автобусният транспорт се осигурява по утвърдени републиканска, областна и общинска транспортни схеми от 5 транспортни фирми:
1. “ МОНТАНА – ЕКСПРЕС “ ООД-гр.Монтана
2. ЕТ “ ЕЛИТ ЕКСПРЕС – СТЕФАН СТЕФАНОВ “-гр.Монтана
3 .“ МОНТАНА-АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ “ ЕООД-гр.Монтана
4. ЕООД “КОМ-АВТОТРАНСПОРТ “-гр.Берковица
5. ЕТ “ЕЛЖИН - МЕТОДИ РАНГЕЛОВ “ - гр.Оряхово

На 17 км от гр.Бойчиновци преминава международният път Е-79.

20-03-2020г. - Договор Д-37 и приложение

Потърсете в сайта