Търговия

Дата на публикуване: 24.01.2012 00:00
Търговската дейност на територията на общината се осъществява от частни търговски обекти и четири кооперации – гр.Бойчиновци, с.Лехчево, с.Владимирово и с.Ерден. В общината работят 71 обекти, които осъществяват търговска дейност – кафе - аперитиви, търговски обекти за хранителни и промишлени стоки, стоки за бита и други.

В три от селата има организирани ежеседмични пазари за селскостопански и промишлени стоки – във вторник в с.Владимирово, четвъртък в с.Лехчево и събота - с.Мадан;

На територията на общината работят и един ресторант, в който се сервира кухненска продукция – с.Ерден.

Обслужването на населението с течни и твърди горива се осъществява чрез фирми за доставка на твърдо гориво /въглища и дърва/, 3 броя бензиностанции и 1 брой газостанции.

Потърсете в сайта