Свободни терени и сгради

Дата на публикуване: 24.01.2012 16:55
СВОБОДНИ ТЕРЕНИ И СГРАДИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1. Бивше училище в с. Кобиляк – двуетажна масивна сграда с разгъната площ 610 кв.м и двор от 7 770 кв.м

2. Бивша поликлиника в с. Лехчево – едноетажна масивна сграда със застроена площ 672 кв.м и двор от 21 430 кв.м

3. Едноетажна масивна сграда – бивш социален патронаж в с. Лехчево със застроена площ от 432 кв.м и дворно място от 5 500 кв.м

4. Незавършена триетажна масивна административна сграда в с. Мадан със застроена площ 385 кв.м

5. Бивша административна сграда на ТКЗС с.Владимирово – триетажна масивна сграда с разгъната площ 2 016 кв.м

6. Старо училище в с. Бели брег – едноетажна сграда със застроена площ от 120 кв.м

7. Бивша детска градина кв. Огоста - масивна сграда на един етаж за детска градина - 590 кв.м., масивна сграда на един етаж за детска градина - 306 кв.м. и дворно място от 9380 кв.м

  1. Свободни терени и сгради - Текуща страница
  2. Транспорт
  3. Туризъм
  4. Търговия
  5. Селско стопанство
  6. Промишленост

Потърсете в сайта