Туризъм

Дата на публикуване: 24.01.2012 00:00
Община Бойчиновци е разположена в Дунавската равнина и малка част в Предбалкана на Западна Стара планина. Характеризира се голямо разнообразие на растителен и животински свят. Отличава се с чиста околна среда – незамърсени води, въздух и почви.
Особено характерно за общината е наличието на редкия вид водна роза / White Water – Lity или Castalia alba/ разпространена по течението на река Рибине в землище на село Лехчево.
На територията на село Ерден, община Бойчиновци се намира единственият летателен център за Северозападна България за въздушни и екстремни спортове, изграден от “АВА-СПОРТ” ООД.Центърът е предназначен за специализиран туризъм в областта на летенето и скокове с парашут, рекламни полети и разходки. В него се извършва обучение на пилоти на парапланери и безмоторни самолети, парашутисти, организиране на състезания.    Центърът се посещава от много чуждестранни състезатели, а също привлича и много любители на различните екстремни въздушни спортове.Предстои изграждането на хотелска част и плувен басейн. Общинското ръководство има конкретни намерения да създаде условия за развитие на екотуризъм и превърне природните дадености на територията си в туристически обекти.

Потърсете в сайта