Промишленост

Дата на публикуване: 24.01.2012 10:17
Списък на фирмите, които развиват дейност на територията на община Бойчиновци


1. „Кариана” ЕООД с. Ерден – производство на малотрайни и трайни месни продукти
2. „ПОУЛТРИ ПРОДЪКТС” ЕАД – производство на фуражни смески
3. „Екоагрострой” АД – добив и преработка на инертни материали
4. „ТБМ 2000” ЕООД – добив и преработка на инертни материали
5. „Пътинженеринг - М” АД – асфалтова база
6. „АДЛ” ООД – с.Владимирово – производство на млечни продукти
7. „Мак-Оил-2” ЕООД – бутилиране и преработка на маслодайни суровини
8. „Ава скай” ЕООД – с. Ерден - Ръководство за провеждане на полети с парапланери на фирмата;ремонт, скътаване и отдаване под наем на парашути, запасни парашути и парапланери;внос, износ на парашути
9. „АВА Спорт”ООД – с. Ерден, област Монтана - производство на нетъкани текстилни изделия, без облекло
10. „Хаджийски и фамилия” ЕООД – преработка и производство на млечни продукти
11. „ АГРО – К.П” ЕООД - производство, преработка, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински произход

Потърсете в сайта