23.10.2020
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Област Монтана за периода 26-30.10.2020
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Област Монтана за периода 26-30.10.2020

16.10.2020
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Монтана за периода19-23.10.2020
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Монтана за периода19-23.10.2020

16.10.2020
Дирекция “Бюро по труда”- гр. Монтана С П И С Ъ К на свободните работни места за 16.10.2020 г.
Дирекция  “Бюро по труда”- гр. Монтана С  П  И  С  Ъ  К на свободните работни места за 16.10.2020 г.

09.10.2020
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Монтана за периода 12-16.10.2020
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Монтана за периода 12-16.10.2020

09.10.2020
Дирекция “Бюро по труда”- гр. Монтана С П И С Ъ К на свободните работни места за 09.10.2020 г.
Дирекция  “Бюро по труда”- гр. Монтана С  П  И  С  Ъ  К на свободните работни места за 09.10.2020 г.

06.10.2020
Инвестиционно предложение „Производство на пъстърва и пъстървови риби в съществуващите канали на Мелничен комбинат - гр. Бойчиновци,кв. Огоста”, ПИ с идентификатор 05236.551.253 по КК и КР на гр. Бойчиновци
Инвестиционно предложение „Производство на пъстърва и пъстървови риби в съществуващите канали на Мелничен комбинат - гр. Бойчиновци,кв. Огоста”, ПИ с идентификатор 05236.551.253 по КК и КР на гр. Бойчиновци

24.01.2020
Решения на ОбС от 2020г.
24.01.2020г. - Решения на ОбС от №26 до №3206.02.2020г. - Решения на ОбС от №33 до №3921.02.2020г. - Решения на ОбС от №40 до №5016.03.2020г. - Решения на ОбС от №51 до №6213.04.2020г. - Решения на ОбС от №63 до №6813.04.2020г. - Решения на ОбС от №69 до №7027.05.2020г. - Решения на ОбС от №71 до №7829.06.2020г. - Решения на ОбС от №79 до №8231.07.2020г. - Решения на ОбС от №83 до №8610.08.2020г.  - Решение на ОбС №8731.08.2020г. - Решения на ОбС от № 88 до № 9310.09.2020г. - Решение на ОбС №94, взето на подпис10.09.2020г. - Решение на ОбС №95, взето на подпис29.09.2020г. - Решение на ОбС №96 до №10405.10.2020г. - Решение № 105 от Пр.№ 17/ 02.10.2020 г

09.01.2019
Решения на ОбС от 2019г.
09-01-2019г. - Решение на ОбС №438 - ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ - Протокол №4607-02-2019г. - Решения на ОбС от №439 до №453 (Приложение към Решение №451 - )07-03-2019г. - Решения на ОбС от №454 до №45613-03-2019г. - Решения на ОбС №457 и №45803-04-2019г. - Решения на ОбС от №459 до №48003-05-2019г. - Решения на ОбС от №481 до №49208-05-2019г. - Решение на ОбС №493 - ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ10-06-2019г. - Решения на ОбС от №494 до №49928-06-2019г. - Решения на ОбС от №500 до №50208-07-2019г. - Решение на ОбС №50302-08-2019г. - Решения на ОбС от №504 до №51003-09-2019г. - Решения на ОбС от №511 до №515 и Приложение03-12-2019г. - Решение на ОбС №103-12-2019г. - Решения на ОбС от №2 до №1003-12-2019г. - Решение на ОбС  №1109-12-2019г. - Решение на ОбС  №1223-12-2019г. - Решение на ОбС  №13 до №25

23.01.2018
Решения на ОбС от 2018г.
23-01-2018г. - Решения на ОбС от №308 до №31407-02-2018г. - Решения на ОбС от №315 до №32316-02-2018г. - Решения на ОбС №32401-03-2018г. - Решения на ОбС от №325 до №33521-03-2018г. - Решения на ОбС №33602-04-2018г. - Решения на ОбС от №337 до №34918-04-2018г. - Решение на ОбС №35018-04-2018г. - Решение на ОбС №35102-05-2018г. - Решения на ОбС от №352 до №36218-05-2018г. - Решение на ОбС №36304-06-2018г. - Решения на ОбС от №364 до №37202-07-2018г. - Решения на ОбС от №373 до №38004-07-2018г. - Решение на ОбС №381 - ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ31-07-2018г. - Решения на ОбС от №382 до №39010-09-2018г. - Решения на ОбС от №391 до №40514-09-2018г. - Решение на ОбС №40614-09-2018г. - Решение на ОбС №40703-10-2018г. - Решения на ОбС от №408 до №41010-10-2018г. - Решение на ОбС №41110-10-2018г. - Решение на ОбС №41205-11-2018г. - Решения на ОбС от №412 до №41905-12-2018г. - Решения на ОбС от №420 до №42518-12-2018г. - Решения на ОбС от №426 до №437 - Протокол №45

29.06.2020
Н А Р Е Д Б А за пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Бойчиновци
Н А Р Е Д Б А  

29.06.2020
Н А Р Е Д Б А № 1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СИГУРНОСТ И ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
Н А Р Е Д Б А

16.04.2020
16.04.2020г. Н А Р Е Д Б А НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МИНИМАЛНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
16.04.2020г. Н А Р Е Д Б А НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МИНИМАЛНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

28.02.2020
28.02.2020г. - Н А Р Е Д Б А НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ
28.02.2020г. - Н А Р Е Д Б А НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

24.01.2020
НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
24.01.2020г. -НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НАТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

17.05.2019
НАРЕДБА за реда за управление и разпореждане с общински жилища
НАРЕДБА за реда за управление и разпореждане с общински жилища

03.04.2019
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 година - решение №471
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 година - решение №471

03.04.2019
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 година - решение №466
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 година - решение №466

07.02.2019
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 година
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 година

02.01.2019
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2018 година
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2018 година

31.08.2020
Обявление №89 на ОбС - Бойчиновци, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
Обявление №89 на ОбС - Бойчиновци, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

31.08.2020
Отчет за дейността на общински съвет Бойчиновци и неговите комисии за периода 01.01.2020 г. - 31.06.2020 г.
Отчет за дейността на общински съвет  Бойчиновци и неговите комисии за периода 01.01.2020 г. - 31.06.2020 г.

31.07.2020
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 година
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 година

31.07.2020
Обявление №86 на ОбС - Бойчиновци, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
Обявление №86 на ОбС - Бойчиновци, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

27.05.2020
Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2019 Г. НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ/ 2014–2020 Г.
Г О Д И Ш Е Н  Д О К Л А Д  ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2019 Г. НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ/ 2014–2020 Г.

27.05.2020
СПРАВКА На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.2 от ЗОС

05.05.2020
Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Владимирово, с. Охрид и с. Пали лула, община Бойчиновци
05.05.2020г. РЕШЕНИЕ05.05.2020г. ОБЯВЛЕНИЕ05.05.2020г. ДОКУМЕНТАЦИЯ27.05.2020г. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация12.06.2020г. Решение15.06.2020г. Обявление за възложена поръчка

30.04.2020
„Упражняване на строителен надзор по проект "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност" находящи се в с. Владимирово, с. Охрид и с. Пали лула, община Бойчиновци".
30.04.2020г. РЕШЕНИЕ30.04.2020г. ОБЯВЛЕНИЕ30.04.2020г. ДОКУМЕНТАЦИЯ06.07.2020г. - В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 09.07.2020г. от 14:00 в сградата на общинска администрация Бойчиновци. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.1 от ППЗОП.09.07.2020г.  Протокол-109.07.2020г. Протокол - окончателен10.07.2020г. Решение06.10.2020г. Договор13.10.2020г. Обявление за възложена поръчка

30.04.2020
„ Предоставяне на консултантски услуги при управление, изпълнение и отчитане на проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Владимирово. с. Охрид и с. Пали лула. община Бойчиновци"
30.04.2020г. РЕШЕНИЕ30.04.2020г. ПОКАНА30.04.2020г. ДОКУМЕНТАЦИЯ06.07.2020г. - В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 09.07.2020г. от 10:00 в сградата на общинска администрация Бойчиновци. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.1 от ППЗОП.09.07.2020г.  Протокол-109.07.2020г. Протокол - окончателен10.07.2020г. Решение02.10.2020г. Договор13.10.2020г. Обявление за възложена поръчка

27.03.2020
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Реконструкция на улична мрежа на територията на община Бойчиновци 2020“.
ОбяваИнформацияДокументацияПроектна документация03.04.2020г - ЗАПИТВАНЕ06.04.2020г - ОТГОВОР06.04.2020г - ТИПОВ ПРОФИЛ15.04.2020г. - ПРОТОКОЛ

16.03.2020
Препратка към Процедура за доставка с референтен номер: CB007.2.32.079 -BL 5.2.6-Supply02 с предмет: Доставка на многофункционален камион за почистване на замърсени площи и взимане на проби

13.02.2020
На основание чл.182, ал.1 от ЗОП за откриване на процедура за обществена поръчка чрез пряко договаряне, с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“
13.02.2020г. РЕШЕНИЕ13.02.2020г. ПОКАНА13.02.2020г. ДОКУМЕНТАЦИЯ24.02.2020г. ПРОТОКОЛ25.02.2020Г. ДОКЛАД31.03.2020Г. ДОГОВОР07.04.2020г. Обявление за възложена поръчка

13.03.2020
ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020
ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020

13.03.2020
Заповеди на Министерство на здравеопазването
ЗАПОВЕД-РД-01-124ЗАПОВЕД-РД-01-130ЗАПОВЕД-РД-01-131ЗАПОВЕД-РД-01-139ЗАПОВЕД-РД-01-140ЗАПОВЕД-РД-01-143ЗАПОВЕД-РД-01-154Препратка към сайта на Министерство на здравеопазването

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси